Rahmat

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Rahmat

Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Kalimat ini begitu populer di negeri ini dan di negeri yang lain. Kalimat tersebut bermakna “Islam adalah Agama Rahmat bagi alam semesta”.

Derivasi Kata Rahmat antara lain adalah Rahman dan Rahim. Kedua kata ini diterjemahkan: kasih dan sayang. Dua kata ini diucapkan kaum muslimin beribu kali tiap hari. Tetapi apakah makna Rahmat?

Ibnu Manzhur, ahli bahasa termasyhur , penyusun Mu’jam Lisan al-‘Arab fi al-Lughah, Ensiklopedi/kamus Bahasa Arab, mengurai makna kata itu. Katanya :

Kata “Rahmat” mengandung arti riqqah al-qalb (kepekaan hati), al-ta’âthuf (kelembutan jiwa) dan al-maghfirah (pemaafan). Ia sesuatu yang menimbulkan rasa indah, damai dan penuh kebaikan bagi yang dirahmati.

Lalu apa makna “Al-‘Alamin”. Ulama ahli tafsir memaknainya : “Ma Siwa Allah” (segala sesuatu selain Allah). Jadi sama dengan makhluk Allah.

Maka arti Islam Rahmatan Lil ‘Alamin adalah Islam agama kasih sayang bagi semua makhluk Allah.

Jogja, 09/12/16

Related Posts

Populer